Kommittéer

Klubbens kommittéer bedrivs av ideella krafter. Deras arbete och engagemang utgör en viktig
del i klubbens organisation.

Damkommittén
Agneta Martinsson, 073-078 52 25

Astrid Schedvin, 070-297 43 95

Anita Helgesson, 073-807 95 75

Elin Persson, 070-537 82 51

Juniorkommittén
Fredrik Litzén, 070-603 00 45 

Tävlingskommittén
Mikael Dahlström, 070-511 77 46

Tor Arne Midtlie, +0047-959 81 833

Erik Ebers, 072-225 45 12

Bankommittén
Fredrik Litzén, 070-603 00 45, fredrik@litzensgolf.se

Trond Lia, 070-569 59 37, trondlia@telia.com

Alf Johansson, 070-670 98 62, alf@nilalf.se 

Marknadskommittén
Ingalill Svedmyr-Johansson, 070-357 00 18

Peter Rex, 070-620 25 10