Kommittéer

Klubbens kommittéer bedrivs av ideella krafter. Deras arbete och engagemang utgör en viktig
del i klubbens organisation.

Damkommittén

Agneta Martinsson, 073-078 52 25,

agnetaidre46@gmail.com

Herrkommittén

Erik Ebers, 072-225 45 12,

erikebers98@gmail.com

Juniorkommittén

Elin Persson, 070-537 82 51

elin.persson99@hotmail.com

Medlemskommittén

Agneta Martinsson, 073-078 52 25,

agnetaidre46@gmail.com

Tävlingskommittén

Mikael Dahlström, 077-46 05 11,

idremikael@gmail.com

Erik Ebers, 072-225 45 12,

erikebers98@gmail.com

Paragolf

Thomas Löland, +47 916 117 11,

thloeland@gmail.com